Nahranie IGC súboru na server PMSR 2010
IGC súbor: